Ads Area

វីធីបង្កើតគេហទំព័រដោយមិនគិតថ្លៃ

ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកប្រធានបទមួយដែលទាក់ទងនឹងការបង្កើតគេហទំព័រ ដោយមិនគិតថ្ងៃ មានន័យថាទាំងដូមេន (Domain) និង សេវាបង្ហោះ (Hosting) គឺ គ្មានចំណាយប្រាក់កាក់អ្វីទាំងអស់។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ វាមានទំហំធំ ហើយ ល្បឿនលឿនថែមទៀត ផង។ មុននឹងអ្នកអានអត្ថបទនេះលោកអ្នកត្រូវមានចំនេះដឹងមូលដ្ឋានមួយចំនួនគឺ៖ តើអ្វីជា ដូមេន? តើអ្វីជាសេវាបង្ហោះ? តើអ្វីជា Name server និង IP? តើអ្វីជាគេហទំព័រ? តើអ្វីជាប្លក់?

នៅពេលដែលលោកអ្នកបានរៀនអំពីជំនាញនៃការបង្កើតគេហទំព័រ រួចហើយ យើងនឹងមិនចង់ឲ្យគេហទំព័រនោះស្ថិតនៅតែក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រយើងទេ។ យើងម្នាក់ៗរមែងតែងតែចង់បង្ហោះវា ដើម្បីចង់បង្អួតគេលេង ឬក៏ចង់ចែករំលែក ចំនេះដឹងសាកមើល។ ប៉ុន្តែពេលខ្លះលោកអ្នកបានព្យាយាមបង្កើតគេហទំព័រ មួយដើម្បីសាកល្បងបង្ហោះកូដខ្លួនឯង សាកល្បង ពេលនោះហើយដែលលោកអ្នក មានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការ មិនមានដូមេន ខ្ញួនឯង ហើយត្រូវជ្រកក្រោម ដូមេនរបស់គេ (sub Domain) ជួនកាលវាមានទំហំតូច ហើយល្បឿនយឹតថែមទៀតផង។ ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរ សូមបកស្រាយដូចខាងក្រោម៖
ជំហានទី១ គឺលោកអ្នកត្រូវ រកដូមេន (ឈ្មោះគេហទំព័រ) សូមអនុវត្តដូចតទៅនេះ ៖
មុនដំបូងលោកអ្នកសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.dot.tk ដែលជាគេហទំព័រផ្តល់ដូមេន ដោយមិនគិតថ្លៃ។ រួចហើយ សូមវាយនូវឈ្មោះគេហទំព័ររបស់លោកអ្នកហើយចុច លើប៊ូតុង GO ឧទាហរណ៏ Sovanarith
ស្វែងរកឈ្មោះវេបសាយ
ស្វែងរកឈ្មោះវេបសាយ
ប្រសិនបើលោករើសដូមេនរួចហើយ ដោយមិនជាន់ជាមួយគេទេ វានឹងចេញទំរង់ដូចខាងក្រោម៖
បំពេញទំរង់ខាងលើ
បំពេញទំរង់ខាងលើ
សូមបំពេញនូវទម្រង់បែបបទខាងលើនោះឲ្យអស់
ត្រង់ user your domain Name សូមរើសយក Use DNS => Your own DNS ហើយបំពេញព័ត៍មានដូចខាងក្រោម៖
Use your Own Services
Name Server: ns1.webhostingbot.com
Name Server: ns2.webhostingbot.com
IP Address: 67.20.55.31
IP Address: 72.44.90.19
បំពេញដចខាងលើ
បំពេញដចខាងលើ
បញ្ជាក់៖ ដោយខ្ញុំរើសយកសេវាបង្ហោះរបស់ គេហទំព័រ www.webhostingbot.com ដូចនេះខ្ញុំត្រូវបំពេញ Nameserver ទាំងពីរនិង IP Address នោះជារបស់គេហទំព័រនោះ។ ហើយព័ត៍មានខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងរកបាននៅក្នុងគេហទំព័រ Google ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមាន សេវាបង្ហោះផ្សេង សូមបំពេញព័ត៍មាន ខាងលើរបស់សេវាបង្ហោះនោះ។
Registration Length
សូមរើសយក ១២ ខែ (12 months)
Type Characters you see in this picture
សូមធ្វើការវាយតាមនូវអ្វីដែលលោកអ្នកបានមើលឃើញ ចូលក្នុងប្រអប់ដូចរូបខាងក្រោម ៖
វាយអក្សរដែលឃើញ
វាយអក្សរដែលឃើញ
Register at Dot TK
សូមជ្រើសរើសមួយក្នុងចំណោមគណនីទាំងនេះ ឬ ក៏រើស យក ជម្រើស Don’t have one of these accounts? Use your E-mail Address to Sign up! ក្នុងករណីអ្នកគ្មានគណនីខាងលើ។ រួចហើយសូមបំពេញ Username និង Password ដើម្បី sign In ទៅកាន់ គណនីរបស់អ្នក។

រើសយកគណនី
រើសយកគណនី

ជាចុងក្រោយ នៅពេលលោកអ្នកលោកអ្នកឃើញដូចរូបខាងក្រោម នេះមានន័យថាលោកអ្នក ធ្វើការចុះឈ្មោះបានជោគជ័យហើយ។ ពេលនេះលោកអ្នកមាននូវឈ្មោះវេបសាយ (ដូមេន) មួយគឺ Yourdomainname.tk ឧទាហរណ៏ Sovanarith.tk ។
ការចុះឈ្មោះជោគជ័យ
ការចុះឈ្មោះជោគជ័យ

បន្តមកទៀតនេះជាជំហានដែលសំខាន់ ដែលលោកអ្នកត្រូវដឹង នោះគឺការយកវេបសាយរបស់លោកអ្នក ទៅបង្ហោះនៅក្នុង អ៊ីនធឹណេត ដែលជាធម្មតាគេហៅថា សេវាបង្ហោះ (Hosting)។ នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំសូមលើកយកវេបសាយ webhostingbot មកបង្ហាញ។
ជំហានទី២ នេះជាជំហានក្នុងការបញ្ជាទិញសេវាបង្ហោះដោយមិនគិតថ្លៃ។ សូមអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម៖
សូមចូលទៅគេហទំព័រ www.webhostingbot.com ហើយចុចប៊ូតុង Sign Up
ចុច Sign Up
ចុច Sign Up
Step 1 Choose Domain
សូមបំពេញឈ្មោះគេហទំព័ររបស់លោកអ្នក ដែលបានបង្កើតនៅខាងលើ ជាអក្សរតូចទាំងអស់។

បញ្ជូលឈ្មោះវេបសាយ
បញ្ជូលឈ្មោះវេបសាយ

Step 2 Choose Option
សូមចុចលើប៊ូតុង add to cart & checkout>> ដូចរូបខាងក្រោម៖
ឧទាហរណ៏ www.sovanarith.tk ហើយចុតប៊ូតុង Click to Continue>>
ចុចលើ Add to cart
ចុចលើ Add to cart
Step 3 Review & Check out
បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានអនុវត្តនូវជំហានខាងលើ នោះវានឹងចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម៖ សូមបំពេញព័ត៍មានទាំងនោះចូលឲ្យអស់ដាច់ខាតមិនត្រូវខ្វះទេ (អាចចំពេញព័ត៍មានពិត ឬ មិនពិតក៏បាន)។ សូមមើលរូប

បំពេញទំរង់បែបបទ
បំពេញទំរង់បែបបទ

បន្ទាប់មកនៅផ្នែកខាងស្តាំនៃទំរងបែបបទនេះ សូម ធីកលើ I have read and agree to the Term of Service ហើយចុចលើ ប៊ូតុង Complete Order>> ដូចរូបខាងក្រោម
ធីកលើជំរើស
ធីកលើជំរើស

ក្រោយពេលដែលលោកអ្នកចុចលើប៊ូតុងខាងលើវានឹងចេញសារដូចខាងក្រោម៖។
សារជោគជ័យ
សារជោគជ័យ

បន្ទាប់មកសូមចូលទៅកាន់ My services (Menu) => ចុចលើ ប៊ូតុងដែលបានគូសរង្វង់ដូចខាងក្រោម៖
ចុចលើរង្វង់ក្រហម
ចុចលើរង្វង់ក្រហម

នៅត្រង់ចំនុចក្រហមនោះបញ្ជាក់ថា វេបសាយរបស់លោកអ្នកមិនទាន់អាចប្រើប្រាស់បានទេ (Pendin) វាតម្រូវឲ្យយើង រង់ចាំ រយៈពេល ៤៨ ម៉ោង ដើម្បីអាចដំណើរការបាន (Active)
Pending Status
Pending Status

សូមចូលទៅកាន់ E-mail របស់លោកអ្នកដែលបានប្រើក្នុងការចុះឈ្មោះខាងលើ ដើម្បីព័ត៍មានលំអិត
រងចាំ ៤៨ ម៉ោង
រងចាំ ៤៨ ម៉ោង

ក្រោយពីលោកអ្នកបានរងចាំរយៈពេល ២ ថ្ងៃ (៤៨ម៉ោង) រួចមក សូមមើលនៅកន្លែង Status: ម្តងទៀត ពេលនោះលោកអ្នកនឹងឃើញថាវាលែងចេញ Pending តទៅទៀតហើយ។
Active Status
Active Status

ហើយសូមមើលនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃ Status នោះលោកអ្នកនឹងឃើញមាន username និង password ដែលត្រូវប្រើដើម្បីធ្វើការអាប់ឡូតឯកសារលោកអ្នកទៅកាន់ វេបសាយលោកអ្នក។ សូមរក្សាវាជាព័ត៍មានសំងាត់ ដាច់ខាតកុំឲ្យគេដឹងឲ្យសោះ។
Username & Password
Username & Password

បញ្ជាក់៖ នៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃសញ្ញា / គឺជា Username ឯខាងស្តាំគឺ Password ដែលត្រូវប្រើក្នុងការអាប់ឡូតឯកសារ ទៅក្នុងវេបសាយរបស់យើង។

Top Post Ad

Below Post Ad