សាកល្បងលេងជាមួយIpad Ari មើលថាវាម៉េចព្រោះទើបនិងចេញផង ដែលមានតម្លៃ990$ ទំហំ128Gហេហេវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់អ្នកដែលបាន​មើលវាហើយសាក មើលតើវាយ៉ាងណាដែរចំពោះវីដេអូនេះ។
សូមមើលវីដេអូតិចមើល