ថ្ងៃនេះ សំបុករៀន សូមលើកយកកម្មវិធីមួយដដែល ដែលមានឈ្មោះថា កម្មវិធី Adobe Photoshop CS5 ទំហំត្រឹមតែ 100M
កម្មវិធី Photoshopជាធម្មតាធំហំមិនតិចជាង មួយជីនោះទេ តែប្លែកអាមួយនេះត្រឹមតែ ១០០ មេហ្គាបៃ ដូចច្នេះវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលមាន Internet ល្បឿនយឺតឫ ក៏ Internet មានដែនកំណត់ ក្នុងការទាញយកទៅប្រើប្រាស់។លក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺ ដំណើការដូចគ្នា គ្រាន់តែគេកែដើម្បីឲ្យវាមានទំហំតូច ហើយវា មិនបាច់ត្រូវកាលេខកូត មិនបាច់ Crack អ្វីទាំងអស់ គឺដំឡើងហើយប្រើតែម្តង។Admin: Vuthy